Členovia KC PNEU, družstvo:

ELT Management Company Slovakia s.r.o.

Vajnorská 171/A
831 04 Bratislava

IČO: 50 096 273

MIKONA s.r.o.

Trenčianska 452
020 01 Púchov

IČO: 31 570 364

SLOVMAS, a.s.

Na paši 4
821 02 Bratislava

IČO: 44 946 422

ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o.

Sabinovská 6
821 02 Bratislava

IČO: 31 347 215