Základné dokumenty KC PNEU, družstvo

Stanovy družstva

Základný ustanovujúci dokument KC PNEU, družstvo

Potvrdenie o zápise

Potvrdenie o zápise do registra koordinačných centier, vedeného MŽP SR

Štatút družstva

Štatút upravujúci podrobnosti o organizačnej štruktúre KC PNEU, družstvo

Správy o činnosti KC PNEU, družstvo

4.Q 2018

Správa o činnosti KC PNEU
4. štvrťrok 2018

1.Q 2019

Správa o činnosti KC PNEU
1. štvrťrok 2019

2.Q 2019

Správa o činnosti KC PNEU
2. štvrťrok 2019

3.Q 2019

Správa o činnosti KC PNEU
3. štvrťrok 2019

4.Q 2019

Správa o činnosti KC PNEU
4. štvrťrok 2019

1.Q 2020

Správa o činnosti KC PNEU
1. štvrťrok 2020

2.Q 2020

Správa o činnosti KC PNEU
2. štvrťrok 2020

3.Q 2020

Správa o činnosti KC PNEU
3. štvrťrok 2020